Om mr måleri

MR Måleri AB är ett väletablerat måleriföretag med gedigen branscherfarenhet, verksamt i Stockholmsområdet.

Företaget grundades år 1990 av Mikael Rydberg. Idag är vi 25 anställda som alla erhåller den utbildning och kompetens som är nödvändig för att uppfylla kundens förväntningar och krav. Med det kan vi garantera ett förförande som är professionellt och kvalitetssäkert. Företagets kundsegment omfattar byggföretag, förvaltningsbolag samt privatpersoner. Vi har även målare som besitter spetskompetens inom ådring och marmorering. MR Måleri AB arbetar enligt Måleriföretagarnas kvalitets- och miljöledningssystem. 

ALL SORTS MÅLNINGSARBETE
TILL BÄSTA KVALITET

Miljö & Kvalitet
  • Vi eftersträvar att verksamheten förorsakar minsta möjliga miljöpåverkan inom och utom företaget.
  • Vi eftersträvar att uppnå så nöjda kunder som möjligt.
  • Vi säkerhets ställer att allt arbete blir utfört med högsta kvalitet.
  • Vår verksamhet är anslutet till Måleriföretagen och går därför efter  VLS-(Verksamhetsledningssytem) som på ett smidigt och effektivt sätt hjälper oss hantera arbetsmiljökraven enligt svensk arbetsmiljölagstiftning.